Cách trừ mối tận gốc – HƯỚNG DẤN CÁCH DIỆT MỐI TẬN GỐC

Cách trừ mối tận gốc – HƯỚNG DẤN CÁCH DIỆT MỐI TẬN GỐC HƯỚNG DẤN CÁCH DIỆT MỐI TẬN GỐC + Bước 1: Đặt mồi nhử mối 10-12 ngày: Cậy nơi có mối lên, làm ướt hộp mồi nhử mối sau đó đặt hộp nhử mối cố định tại nơi có đường đi của mối, … Đọc tiếp Cách trừ mối tận gốc – HƯỚNG DẤN CÁCH DIỆT MỐI TẬN GỐC